מנהל מחלקת משולבים מנהל מחלקת משולבים

אבישי דיין

מנהל מחלקת משולבים
מנהל מחלקת משולבים

מהנדס אזרחי בוגר אונ' בן גוריון

באלקטרה דנקו משנת 2021