ממונה בטיחות ממונה בטיחות

יוסי לביא

ממונה בטיחות
ממונה בטיחות

מהנדס אזרחי, בוגר הטכניון חיפה

באלקטרה דנקו משנת 2020