מנהלת מחלקת תכנון הנדסי מנהלת מחלקת תכנון הנדסי

לי ורסנו

מנהלת מחלקת תכנון הנדסי
מנהלת מחלקת תכנון הנדסי

מהנדסת אזרחית , בוגרת אונ' אריאל

באלקטרה דנקו משנת 2021