מדיניות איכות, בטיחות וגיהות

מדיניות האיכות, הבטיחות והגהות

 

אלקטרה דנקו הינה חברה רווחית ויציבה המעניקה לעובדיה בטחון תעסוקתי, הגשמה עצמית והצלחה.
אלקטרה דנקו תעניק ללקוחותיה את מיטב השירות בהתאם להתחייבויותיה ותהיה נאמנה לספקיה ותשמור
על זכויותיהם.
אלקטרה דנקו שואפת להיות החברה המובילה בביצוע עבודות בינוי הנדסיות ועבודות גמר.
אלקטרה דנקו תבטיח כי שירותי החברה יענו על צורכי הלקוח וציפיותיו בהתאם להתחייבות החברה תוך
חתירה מתמדת למצוינות בבטיחות, בשירות ובאיכות.
אלקטרה דנקו רואה את עובדי החברה כמשאב ונכס ותפעל לשיפור יכולותיהם תוך שמירה על כבודם וביטחונם
ותוך יצירת סביבת עבודה חקרנית וסקרנית התומכת בשיפור מתמיד ובביטוי עצמי.
החברה מבצעת ותבצע את עבודתה בהתאם לחוקים, ותקנות ממשלתיים מחייבים, תקנים רשמיים ותקני
גופים בינלאומיים.
החברה מתחייבת להעמיד את דרישות וצרכי לקוחות החברה כיעד מרכזי, תוך עמידה מלאה בהתחייבויותיה
ללקוחותיה ולספקיה ולשביעות רצונם בהתאם.
בכפוף לכך החברה תטפח פתיחות ויצירת דו שיח ומערכות יחסים המושתתות על הוגנות, אמינות ומחויבות
משותפת להצלחה, עם: עובדיה, השותפים העסקיים, בעלי העניין האחרים, ועם הציבור הרחב תוך הקשבה
לכל הנושאים העשויים להטרידם באשר לשיפור תהליכי איכות בחברה, סכנות אפשריות, השפעות של
פעולות ו/או של עבודות, ותספק מענה מתאים לפניות
הנהלת החברה מחויבת לשיפור מתמיד בתהליכים, אשר יתבסס על הגדרת יעדים תקופתיים בתחומי האיכות,
הסביבה, הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
החברה תפעל להדריך, לאמן ולספק אמצעים מתאימים לעובדיה, לנהל את פעילויותיהם באופן אחראי מבחינת
האיכות והבטיחות, ולטפח ולחזק את המשאב האנושי בארגון שמהווה את הנדבך העיקרי בהנעת החברה.
הנהלת החברה תשאף להיות חברה רווחית וכדאית לבעליה.
אלקטרה דנקו רואה עצמה כחלק מהחברה בישראל ומחויבת לערכים של אחריות אישית, שוויון, ערבות
הדדית וכבוד לעובדיה, ללקוחותיה ולספקיה.
החברה תתרום לקהילה במגוון תחומי החיים, תפגין אחריות חברתית, ותפעל למען איכות הסביבה ולשיפור
מתמיד באיכות החיים. החברה תהיה זמינה לציבור בכל נושא הקשור לנושאי האיכות, בטיחות ובריאות
בתעסוקה.
אלקטרה דנקו רואה בתהליך שיפור מתמיד יעד מרכזי ותפעל על מנת להנחיל יעד זה לעובדיה ולספקיה.
מנכ"ל החברה,
דניאל בלנק

 

 

לקריאה בקובץ PDF נגיש