מכון התקנים הישראלי. תעודה.וזאת לתעודה כי בתאריך 14/04/2022חברת הבנייה אלקטרה דנקו בע מכון התקנים הישראלי. תעודה.וזאת לתעודה כי בתאריך 14/04/2022חברת הבנייה אלקטרה דנקו בע

כוכבי בטיחות

מכון התקנים הישראלי. תעודה.וזאת לתעודה כי בתאריך 14/04/2022חברת הבנייה אלקטרה דנקו בע"מ שמספרה 2025 הוסמכה לכוכב בטיחות שני בטיחות, מצוינות. החברה מקיימת מערכת לניהול בטיחות מבוססת בקרה עצמית. החברה מקיימת תחקירי למידה ומיישמת את ערך השיפור המתמיד ואת התפישה על פיה בטיחות מקדמת תרבות של מצויינות ואפס כשלים בתכנון ובביצוע בכל אתרי הבניה הנתונים לאחריותה. חתימות: ראול סרוגו נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. משה בן זקן מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה.שגב קיים מנהל קרן מנוף. אלוף (מיל') איל בן ראובן ראש מטה הבטיחות

מכון התקנים הישראלי. תעודה.וזאת לתעודה כי בתאריך 14/04/2022חברת הבנייה אלקטרה דנקו בע"מ שמספרה 2025 הוסמכה לכוכב בטיחות שני בטיחות, מצוינות. החברה מקיימת מערכת לניהול בטיחות מבוססת בקרה עצמית. החברה מקיימת תחקירי למידה ומיישמת את ערך השיפור המתמיד ואת התפישה על פיה בטיחות מקדמת תרבות של מצויינות ואפס כשלים בתכנון ובביצוע בכל אתרי הבניה הנתונים לאחריותה. חתימות: ראול סרוגו נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. משה בן זקן מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה.שגב קיים מנהל קרן מנוף. אלוף (מיל') איל בן ראובן ראש מטה הבטיחות