מתי - מכון התקנים הישראלי. מוענקת בזאת תעודת תו הזהב לאלקטרה דנקו בע״מ על היותו נושא תווי האיכות של מכון התקנים הישראלי: מערכת בטיחות ובריאות בתעסוקה מאושרת. מערכת ניהול סביבתי מאושרת. מערכת ניהול איכות מאושרת. המעידים על התאמת מערכות הניהול של לאמות מידה של איכות מתי - מכון התקנים הישראלי. מוענקת בזאת תעודת תו הזהב לאלקטרה דנקו בע״מ על היותו נושא תווי האיכות של מכון התקנים הישראלי: מערכת בטיחות ובריאות בתעסוקה מאושרת. מערכת ניהול סביבתי מאושרת. מערכת ניהול איכות מאושרת. המעידים על התאמת מערכות הניהול של לאמות מידה של איכות

תו הזהב

מתי - מכון התקנים הישראלי. מוענקת בזאת תעודת תו הזהב לאלקטרה דנקו בע״מ על היותו נושא תווי האיכות של מכון התקנים הישראלי: מערכת בטיחות ובריאות בתעסוקה מאושרת. מערכת ניהול סביבתי מאושרת. מערכת ניהול איכות מאושרת. המעידים על התאמת מערכות הניהול של לאמות מידה של איכות. 

מתי - מכון התקנים הישראלי. מוענקת בזאת תעודת תו הזהב לאלקטרה דנקו בע״מ על היותו נושא תווי האיכות של מכון התקנים הישראלי: מערכת בטיחות ובריאות בתעסוקה מאושרת. מערכת ניהול סביבתי מאושרת. מערכת ניהול איכות מאושרת. המעידים על התאמת מערכות הניהול של לאמות מידה של איכות