מכון התקנים הישראלי. תעודה.וזאת לתעודה כי מערכת הניהול הסביבתי של אלקטרה דנקו בעמ ז'בוטינסקי 7 רמת גן, ישראל. נבחנה ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי - אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישות התקן ת מכון התקנים הישראלי. תעודה.וזאת לתעודה כי מערכת הניהול הסביבתי של אלקטרה דנקו בעמ ז'בוטינסקי 7 רמת גן, ישראל. נבחנה ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי - אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישות התקן ת

ISO 14001

מכון התקנים הישראלי. תעודה.וזאת לתעודה כי מערכת הניהול הסביבתי של אלקטרה דנקו בע"מ ז'בוטינסקי 7 רמת גן, ישראל. נבחנה ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי - אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישות התקן ת"י ISO 14001:2015. האישור תקף ל ביצוע עבודות בנייה וגמר. אישור ראשוני 08/11/2020. הנפקת תעודה 08/11/2020. בתקוף עד 08/11/2023. מספר אישור 111591. תוקף התעודה כפוף לזה שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה. מת"י אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו, למעט הלקוח בעל תעודה זו. הכל בהתאם לאמור בהסכם התעודה. התעודה היא רכוש מת"י אגף איכות והסמכה לבירור תקפות - סרוק באמצעות הטלפון את הברקוד או באמצעות האתר www.sii.org.il חתימות ד"ר גלעד גולוב מנכ"ל. אביטל ויינברג ראש אגף איכות והסמכה

מכון התקנים הישראלי. תעודה.וזאת לתעודה כי מערכת הניהול הסביבתי של אלקטרה דנקו בעמ ז'בוטינסקי 7 רמת גן, ישראל. נבחנה ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי - אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישות התקן ת"י ISO 14001:2015. האישור תקף ל ביצוע עבודות בנייה וגמר. אישור ראשוני 08/11/2020. הנפקת תעודה 08/11/2020. בתקוף עד 08/11/2023. מספר אישור 111591. תוקף התעודה כפוף לזה שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה. מת"י אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו, למעט הלקוח בעל תעודה זו. הכל בהתאם לאמור בהסכם התעודה. התעודה היא רכוש מת"י אגף איכות והסמכה לבירור תקפות - סרוק באמצעות הטלפון את הברקוד או באמצעות האתר www.sii.org.il חתימות ד"ר גלעד גולוב מנכ"ל. אביטל ויינברג ראש אגף איכות והסמכה