מכון התקנים הישראלי. תעודה.וזאת לתעודה כי מערכת הניהול הסביבתי של אלקטרה דנקו בע מכון התקנים הישראלי. תעודה.וזאת לתעודה כי מערכת הניהול הסביבתי של אלקטרה דנקו בע

ISO 9001

מכון התקנים הישראלי. תעודה.וזאת לתעודה כי מערכת הניהול הסביבתי של אלקטרה דנקו בע"מ ז'בוטינסקי 7 רמת גן, ישראל. נבחנה ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי - אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישות התקן ת"י ISO 9001:2015. האישור תקף ל ביצוע עבודות בנייה וגמר. אישור ראשוני 28/10/2018. מועד אישור מקצועי 27/10/2021. בתקוף עד 27/10/2024. מספר אישור 98656. תוקף התעודה כפוף לזה שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה. מת"י אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו, למעט הלקוח בעל תעודה זו. הכל בהתאם לאמור בהסכם התעודה. התעודה היא רכוש מת"י אגף איכות והסמכה לבירור תקפות - סרוק באמצעות הטלפון את הברקוד או באמצעות האתר www.sii.org.il חתימות ד"ר גלעד גולוב מנכ"ל. אביטל ויינברג ראש אגף איכות והסמכה

מכון התקנים הישראלי. תעודה.וזאת לתעודה כי מערכת הניהול הסביבתי של אלקטרה דנקו בע"מ ז'בוטינסקי 7 רמת גן, ישראל. נבחנה ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי - אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישות התקן ת"י ISO 9001:2015. האישור תקף ל ביצוע עבודות בנייה וגמר. אישור ראשוני 28/10/2018. מועד אישור מקצועי 27/10/2021. בתקוף עד 27/10/2024. מספר אישור 98656. תוקף התעודה כפוף לזה שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה. מת"י אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו, למעט הלקוח בעל תעודה זו. הכל בהתאם לאמור בהסכם התעודה. התעודה היא רכוש מת"י אגף איכות והסמכה לבירור תקפות - סרוק באמצעות הטלפון את הברקוד או באמצעות האתר www.sii.org.il חתימות ד"ר גלעד גולוב מנכ"ל. אביטל ויינברג ראש אגף איכות והסמכה