אבישי דיין

    מנהל מחלקת משולבים
    מנהל מחלקת משולבים

    מהנדס אזרחי בוגר אונ' בן גוריון

    באלקטרה דנקו משנת 2021