חופית ענבר

    מנהלת מחלקת קבלני משנה
    מנהלת מחלקת קבלני משנה

    בוגרת לימודי כלכלה וניהול משנת 2015 מכללה למנהל

    באלקטרה דנקו משנת 2018