יוסי לביא

    ממונה בטיחות
    ממונה בטיחות

    מהנדס אזרחי, בוגר הטכניון חיפה

    באלקטרה דנקו משנת 2020