לי ורסנו

    מנהלת מחלקת תכנון הנדסי
    מנהלת מחלקת תכנון הנדסי

    מהנדסת אזרחית , בוגרת אונ' אריאל

    באלקטרה דנקו משנת 2021