שלומי אורן

    מנהל מחלקת גמרים DB
    מנהל מחלקת גמרים DB

    מהנדס אזרחי בוגר טכניון חיפה

    באלקטרה דנקו משנת 2013