מרכז רפואי אסותא

  • תיאור פרויקט:

    אלקטרה דנקו הייתה אחראית על ביצוע עבודות גמר כקבלן ראשי (כולל אינטגרציה של מערכות אלקטרו-מכניות), הקמת המרכז למצוינות, הקמת יחידת האירוח וקומות חדרי הניתוח במבנה המשמש מרכז רפואי מתקדם ומודרני ומרכז ללימוד והדרכה של צוותים רפואיים ופרא-רפואיים.

    הפרויקט התאפיין במורכבות הנדסית ואדריכלית ובלוח זמנים קצר במיוחד.