• מיקום
  רחובות
 • שטח
  16,275 מ"ר
 • לקוח
  באלק כמיקליס בע"מ
 • אדריכל
  מושלי- אלדר אדריכלים
 • בית אמיליה

  מבנה משרדים ומעבדות שמוקם ברחובות עבור חברת באלק כימיקליס בע"מ.
  אלקטרה דנקו כקבלן ראשי מבצעת את עבודות השלד, הגמר והמערכות בפרויקט הכולל 2 קומות משרדים, 2 קומות תעשייה עתירת ידע, קומת מסחר וקומות חניון תת קרקעיות.

  פיקוח- אורן רז הנדסה וניהול בע"מ